Βιογραφικά

ΝΤΟΡΙΝΑ ΚΟΡΑΚΑ
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.
Έχει αποφοιτήσει από την Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δικηγόρος στην Αθήνα από το έτος 1990 (ΑΜ/ΔΣΑ 14716).
Επί μία δεκαετία διετέλεσε νομική σύμβουλος στην Ανώνυμη Εταιρεία "Μόμπιλ Όϊλ Ελλάς ΑΕ - Εταιρεία Πετρελαίων".
Επίσης έχει διατελέσει δικηγόρος εταιρειών Επιλογής Προσωπικού, Παροχής Προσωρινής Απασχόλησης, Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
Επιπλέον ειδικεύεται σε θέματα εταιρικού, εμπορικού και εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου, καθώς και σε θέματα δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το έτος 2020 (ΑΜ 2389).
Πιστοποιημένη επαγγελματίας για την έκδοση συντάξεων από το έτος 2021.
Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.
Έχει αποφοιτήσει από την Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δικηγόρος στην Αθήνα από το έτος 1995 (ΑΜ/ΔΣΑ 18485).
Έχει διατελέσει επί σειρά ετών δικηγόρος της Ανώνυμης Εταιρείας "BP HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ".
Έχει διατελέσει δικηγόρος εμπορικών και τεχνικών - κατασκευαστικών κυρίως, ανωνύμων εταιρειών επί σειρά ετών.
Επιπλέον ειδικεύεται σε θέματα τραπεζικού και εμπράγματου δικαίου.
Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Μιλάει γερμανικά και αγγλικά.

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΛΟΣ
Δικηγόρος στο Εφετείο.
Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2015).
Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης «Το Δίκαιο της Ε.Ε.» της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2018).
Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2021).
Δικηγόρος στην Αθήνα από το έτος 2017 (ΑΜ/ΔΣΑ 37829).
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το έτος 2020 (ΑΜ 2390).
Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος στην εταιρεία πετρελαιοειδών «BP Oil Hellenic SA».
Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) σε υποκατάστημα τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού.
Είναι νομικός σύμβουλος στην εταιρεία πληροφορικής «ADVANTAGE FSE SA».
Ειδικεύεται σε θέματα εταιρικού, εμπορικού και δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Μιλάει αγγλικά και γερμανικά.