News

Ποια είναι η νέα διαδικασία εκδόσεως συναινετικού διαζυγίου

Με το άρθρο 22 του Ν. 4509/2017 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1438 και 1441 ΑΚ και έτσι πλέον η συναινετική λύση του γάμου επέρχεται με συμβολαιογραφική πράξη και όχι με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Ι. Η νομοθετική αυτή αλλαγή αποτελεί τομή στο οικογενειακό δίκαιο, καθότι η διαδικασία που θεσπίζεται για την έκδοση πλέον του συναινετικού διαζυγίου είναι σαφώς απλούστερη και πολύ πιο γρήγορη από την προηγούμενη (διαρκεί το πολύ, μόλις 12 μόνον ημέρες) και δίνει στα ζευγάρια που επιθυμούν να χωρίσουν τη δυνατότητα να το πράξουν άμεσα και γρήγορα, εφόσον συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις :

   1) Οι σύζυγοι πρέπει να συνάψουν έγγραφη συμφωνία περί λύσεως του μεταξύ τους γάμου. Η συμφωνία αυτή  δεν μπορεί να εξαρτάται από όρους ή αιρέσεις ή προθεσμίες και υπογράφεται είτε απευθείας από τους συζύγους με την παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους (Προσοχή : απαιτείται η ύπαρξη ξεχωριστού δικηγόρου για τον καθένα των συζύγων) και επικυρώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους από την Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει την εν λόγω πράξη είτε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, στους οποίους όμως πρέπει να έχει δοθεί από τον κάθε σύζυγο ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα για τον σκοπό αυτό (το πληρεξούσιο αυτό έχει ισχύ μόνο για έναν μήνα – συνεπώς πρέπει να έχει  δοθεί σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του μηνός από την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας).

   2) Στην περίπτωση που το ζευγάρι έχει ανήλικα τέκνα, ουσιαστική προϋπόθεση για να λυθεί ο γάμος τους με συναινετικό διαζύγιο, αποτελεί η ύπαρξη μεταξύ τους συμφωνίας περί ρυθμίσεως της επιμέλειας των τέκνων, της επικοινωνίας με αυτά και της διατροφής τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται από τους συζύγους με τον ίδιο ως άνω υπό (1) τρόπο και ισχύει για δύο (2) τουλάχιστον έτη.

ΙΙ. Οι ως άνω έγγραφες συμφωνίες των συζύγων περί λύσεως του μεταξύ τους γάμου και περί  ρυθμίσεως της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους, της επικοινωνίας με αυτά και της διατροφής τους, υποβάλλονται στον συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη της λύσεως του γάμου τους, μετά την παρέλευση δεκαημέρου από την επομένη της ημερομηνίας θεώρησης του γνησίου της υπογραφής των συζύγων επί της έγγραφης συμφωνίας τους από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου ή από την επομένη της ημερομηνίας κατάρτισής της, αν αυτή έχει υπογραφεί από τους εφοδιασμένους με ειδικό πληρεξούσιο δικηγόρους του ζευγαριού. Πέραν αυτών απαιτείται να υποβληθούν από τους συζύγους στον συμβολαιογράφο : (α) η ληξιαρχική πράξη γάμου, (β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και (γ) επικυρωμένα αντίγραφα των πληρεξουσίων (αν υπάρχουν).

ΙΙΙ. Στη συνέχεια ο συμβολαιογράφος συντάσει την σχετική πράξη, στην οποία ενσωματώνει τις ως άνω συμφωνίες των συζύγων, τις οποίες και προσαρτά στην εν λόγω πράξη, βεβαιώνει τη λύση του γάμου και επικυρώνει τις συμφωνίες αυτές. Η πράξη αυτή υπογράφεται από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί είναι εφοδιασμένοι, κατά τα προαναφερθέντα, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΙVΗ λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου στο ληξιαρχείο, όπου και έχει καταχωρισθεί ο γάμος και από της ημερομηνίας καταθέσεως αυτής. Αν όμως ο γάμος είναι θρησκευτικός απαιτείται πριν η πνευματική λύση αυτού, η οποία παραγγέλλεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

V. Τέλος είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να αναφερθεί ότι, με την νέα αυτή διαδικασία, η εν λόγω συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία έχει ενσωματωθεί, κατά τα προαναφερθέντα, η συμφωνία των συζύγων για την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, την επικοινωνία με αυτά και την διατροφή τους, αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τα θέματα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι στην έγγραφη αυτή συμφωνία των συζύγων έχουν συμπεριληφθεί οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 ΚΠολΔ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο συμβολαιογράφος δεν μπορεί να προσδώσει στην πράξη του αυτή εκτελεστότητα ως προς τα ανω θέματα.